Bolig

Disse luftrensere er beregnet til at rense indeluften ved recirkulation i boliger, kontorer, butikker, institutioner, kældre, m.v.

Er udviklet til at have en fantastisk god renseeffekt over for støv, chlorerende opløsningsmidler (også vinylchlorid),  opløsningsmidler, diesellugt, PCB m.v.

Kan lejes for Kr. 385,- + moms pr md.

BL39 boligluftrenser

Luftrenser til boliger, ny BL39 boligluftrenser afløser den gamle model BL33 – – hvis luftrensesystem var udviklet i samarbejde med Miljøstyrelsen, Fyns Amt og Niras. Resultatet var en luftrenser med en fantastisk god virkningsprocent over for chlorerende opløsningsmidler og andre støv og lugtproblemer.

Den nye BL39 luftrenser har også det gode rensesystem fra den gamle BL33, men er blevet moderniseret, så den er blevet mere brugervenlig og har et smart design.

Specialfremstillet til at rense indeluften i boliger for chlorerende opløsningsmidler, der kan forekommer i lejligheder , der har ligget i umiddelbar nærhed af f.eks. renserier.

Er fortrinlig til at rense indeluften for tobaksrøg, stærke lugte, diesellugt m.v. og kan samtidig rense luften for støv pga. sit støvfilter. Kan leveres med mikrofilter H13

Monteres med filtre, der løser den enkelte opgave bedst muligt. Meget effektivt kulfilter ( ægte kulfilter).

Lang levetid. Luftmængden kan reguleres trinløst, fra 70 til 150 m³/t.

Lydisoleret kabinet, kan derfor placeres i de enkelte rum i boligen, uden at være generende.