Vi har trods Covid 19 og alle de andre udfordringer i verden, oplevet en stigende efterspørgsel på vore luftrensere til kørende materiel.

Vores luftrensere kan monteres på alle maskiner, der kører i områder, hvor der forekommer miljøbelastende stoffer, der er farlig for chaufføren på maskinen.

Listen er lang med belastede miljøer, der udsætter maskinføreren for helbredsmæssige risikoer:

Nedrivning, jordforureninger, genbrugspladser, kornhåndtering, grønt haveaffald og træflis, cement, jordstabilisering med kalk samt mange fler.

Der ydes altid faglig hotline fra os , hvis er er spørgsmål til montage og brug af luftrenser.

Pas på maskinføreren.