Der var travlhed i vores firma lige før jul.

Der skulle som hastesag leveres 41 stk. boligluftrensere til boliger, der var havde for høje koncentrationer af

klorerende opløsningsmidler i indeluften i lejlighederne.

Alle mand i firmaet gav den en ordentligt skalle, så vi hurtigt kunne klargøre de mange luftrensere og få sendt

dem af sted .

Derved kunne beboerne blive i deres lejligheder og holde jul imedens luftrenserne fjerner forureningen.

En god og spændende opgave lige før jul.