Der var travlhed i vores firma lige før jul 2019.

Der skulle som hastesag leveres 41 stk. boligluftrensere til boliger, der var havde for høje koncentrationer af

klorerende opløsningsmidler i indeluften i lejlighederne.

Alle mand i firmaet gav den en ordentligt skalle, så vi hurtigt kunne klargøre de mange luftrensere og få sendt

dem af sted .

Derved kunne beboerne blive i deres lejligheder og holde jul imedens luftrenserne fjerner forureningen.

En god og spændende opgave lige før jul 2019 .

Nu før jul 2020 er godt halvdelen kommet hjem,  efter at have løst deres opgave, resten er forsat i opgave for at holde boliger rene for

klorerende opløsningsmidler.

Kontakt os , hvis I har problemer med indeklimaet.